Bruiloft in Kana

 

[De Heer sprak in 1840 door Jakob Lorber (schrijfknecht) aan de toekomstige mensheid] o.a.: ‘In algemeen praktische zin getuigt deze bruiloftsgeschiedenis, die exact drie dagen na Mijn terugkomst uit de woestijn plaats vond, van de drie toestanden, die ieder mens door moet maken om tot de wedergeboorte des geestes te komen of om de levensbruiloft in het grote Kana van het hemelse Galilea te bereiken. Die drie toestanden zijn: ten eerste de beheersing van het vlees; ten tweede de reiniging van de ziel door het levende geloof, wat alleen bereikt wordt door de werken der liefde, zonder welke het geloof dood is; ten derde de opwekking van de geest uit het graf van het gericht, dit wordt door het beeld van de opwekking van Lazarus het beste verzinnebeeld. Degene, die deze hiervoor genoemde punten goed indachtig blijft, zal hetgeen nu volgt beter kunnen begrijpen’.

 

‘Wie ziet niet de zeer opvallende overeenkomst tussen de Kanabruiloft die op de derde dag na Mijn terugkomst uit de woestijn van Bethabara plaats vond en Mijn opstanding, die ook precies op de derde dag na Mijn kruisiging plaatsvond. Deze bruiloft kondigde op die manier profetisch aan wat er na drie jaar met Mij zou gebeuren en daarbij werd in wat ruimere zin tevens aangekondigd, dat Ik na drie jaar beslist als een eeuwige bruidegom met allen die zich tot Mij bekennen en Mij werkelijk liefhebben een echte bruiloft, namelijk hun wedergeboorte tot het eeuwige leven zal houden’.

 

‘De bruiloft in Kana is dus een verwijzing naar Zijn opstanding. Dit is een voorbeeld van de wedergeboorte van de geest tot het eeuwige leven. Jezus keerde op de derde dag na Zijn terugkomst uit Bethabara naar de bruiloft in Kana. Zijn opstanding vond plaats op de derde dag na Zijn kruisiging. De drie dagen na de doop van Johannes de Doper betekent in het klein de komende drie jaren voor Jezus. Na drie jaar zou Jezus als eeuwige bruidegom optreden. Dit betekent ook de drie fasen die ieder mens moet doormaken om de wedergeboorte van de geest te bereiken’. bron: GJE1-[10-16], 1:[11-19]

www.zelfbeschouwing.nl