Uit de liefde is de wereld geschapen

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Dit alles zei Ik destijds tegen Mijn discipelen in beeldspraak. Niet daarmee ze het weten, maar omdat daarmee bewezen werd, dat Mijn woorden nooit vergankelijk zijn en steeds waar zullen blijven. Geloof toch niet, dat Ik voor jullie alleen op de wereld kwam, dat Ik alles van de Aarde en haar bewoners duldde, nee – Mijn daden zijn daden van de oneindigheid. Ook de Bijbel, waarin deels Mijn woorden, die Ik gedurende Mijn aardejaren sprak, geschreven staan, is niet alleen voor jullie. Ze behoort de gehele schepping toe. En wanneer miljoenen van werelden van Mijn existentie nu nog niets weten, zo zal toch de tijd komen, waar ook deze woorden van Mij tot hen doordringen en ook geestelijk begrepen wordt. Dan zal bij de geestelijk volkomen wedergeborene de harde schors van de letters en de letterlijke opvatting verdwijnen.

 

Het zal de reine en de diepe zin van Gods woorden – woorden van een liefhebbende Vader – duidelijk en oplichtend – de gehele Schepping begrijpend allen toeroepen: houdt allen van elkaar – hebt elkaar slechts lief! Want uit liefde heb Ik de wereld geschapen, uit liefde en in alle deemoed op jullie Aarde heb Ik dat met de grootste handeling volbracht. Uit liefde heb Ik de mensheid gelouterd door tegenspoed en lijden, daarmee Mijn woorden, die Ik eens sprak en in dit Evangelie verklaarde, steeds waar blijven. Ze hebben geen andere doel, Mijn kinderen werkelijk voor dat te maken, wat velen slechts naar hun gegeven namen al waren. Mozes en ook andere profeten hebben uit de voortijd toch ook wel uitvoerige boeken geschreven. Hoe lang heeft Mozes dan vervolgens nodig gehad om slechts de vijf bekende boeken te schrijven met weglating van het 6e en 7e boek, naast een belangrijke profetische aanhangsel?

 

Daarop zegt de Heer: ‘Dan zeg Ik jullie tegelijk daarop, dat na Mozes geschriften in die tijd alle de door hem beschreven boeken in zijn gehele kracht of volume niet meer of minder belangrijk waren, dan als een Evangelie van Johannes door Mij. Want Mozes schreef nog in de hem welbekende Egyptische hiëroglyfenschrift. Eerst in de tijd van de Rechteren, die destijds in deze [geletterde] Schrift nog welbekend waren en ook in hun overeenkomsten [beeldspraak], - werden de boeken van Mozes met de Oud-Hebreeuwse  letters op het perkament gebracht (in de oude stad Pergamus). Maar zelfs deze Schrift waren de meesten tot Mijn tijd onder de levende Joden onbegrijpbaar, omdat de medeklinkers [vocalen] tussen de klinkers [consonanten] daarin niet voorkwamen. Men vond zich genoodzaakt een nieuwe afschrift te maken, aan welke de zogenaamde oude Schriftgeleerden zich meer dan 200 jaar lang bezighielden. De Nieuwtestamentische schriftgeleerden konden nog wel de klinkerloze Schrift uit de tijd van de Richteren lezen. [bron: Predikingen van de Heer – 15]  

www.zelfbeschouwing.info