Bidden

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Heer: ‘Er komt een tijd en die is er al, dat je noch op de berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. In Johannes 4:22: ‘U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden.’ Dat wil zeggen: men beklimt de berg om te bidden, waar weten niet wat daar gebeden wordt. Zo ook in Jeruzalem. Johannes 4:23: Maar het uur komt, en is nu, dat de ware aanbidders (de discipelen) de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders. De discipelen aanbaden God de Vader in geest en in waarheid aan; want de Vader wil Zelf van nu af aan, dat de mensen Hem zo zullen aanbidden; vs. 24 want God is een geest en wie Hem aanbidden, moet Hem in geest en waarheid aanbidden!; Daarvoor is geen berg of tempel nodig, maar alleen een hart dat zoveel mogelijk rein, liefdevol en deemoedig is.

 

Wie op deze wijze met zo’n hart God liefheeft, is een echte aanbidder van God de Vader en de Vader zal zijn gebed steeds verhoren en er niet op letten of de plaats, die totaal niet van belang is, een berg of Jeruzalem is. Want de Aarde is overal op dezelfde wijze van God. Hij let alleen maar op het hart van ieder mens. [GJE 1-27)- Johannes 4-21-24] - Bid in stilte!

 

Het kindje Jezus: ‘De mens moet tot God bidden in de geest en in de waarheid, maar niet met de lip­pen, zoals het de kinderen dezer wereld doen en die dan menen dat zij God daardoor gediend hebben als ze een tijdlang hun lippen ge­wet hebben. Wil je echt in de geest en in de waarheid bidden, heb dan God van harte lief en doe wel aan ie­dereen, vrienden en vijanden, dan zal je gebed voor God waarde hebben! Maar zeg zelf, als iemand al­leen maar op geregelde tijden een poosje met zijn lippen voor God gelispeld heeft, en daarbij ook nog gedacht heeft aan allerlei we­reldse zaken die hem nader aan het hart liggen dan heel zijn lege gebed, ja nader zelfs dan God zelf, is dat dan echt ook een ge­bed?

 

Werkelijk miljoenen van zulke gebeden zullen door God precies zo worden verstaan als de stem van een hard roepende kan worden verstaan door een steen! Maar als je tot God bidt door de liefde dan hoef je nooit te vragen of je Mij moet aanbidden als zijnde de allerheiligste God en Vader. Want wie zo tot God bidt, die bidt ook tot Mij; want de Va­der en Ik zijn één van hart en één van liefde!' (Bron: jeugd van Jezus, hfdst. 91) - Alléén in je geest, die je liefde jegens Mij in je binnenste is en in de waarheid daarvan, die als een zuiver licht aan de gloed van je liefde ontspringt!

 

Of denk je (Cyrenius) soms, dat Ik van de menselijke gebeden beter, gro­ter of machtiger word dan Ik zon­der die al ben?!  Weet dan, dat Ik Mijzelf daartoe vanuit Mijn eeuwige On­eindigheid in dit lichaam verhuld heb, omdat de mensen Mij meer met hun liefde moeten aanbidden. Daarbij mogen zij hun mond, hun tong en lippen best ontzien! Want mondgebed zonder meer ontluistert zowel de bidden­de als de Aanbedene, omdat het een dood gebed is, iets heidens! (Bron: de jeugd van Jezus, hfdst. 185) - Zoals al eerder werd aangeduid, bevonden we ons niet precies op het hoogste deel van de berg, maar vanwege de grotere en aangenamer ruimte meer beneden op de eerste hellingen, omdat veel volk uit de stad Mij gevolgd was, en ook omdat daaronder veel oude en al zeer zwakke mensen waren, die bij de aanmerkelijke hitte van de dag de top van de berg nauwelijks zouden hebben bereikt.

 

Maar ondanks dat waren we toch tamelijk hoog en de stoet bewoog zich vrij langzaam, omdat veel slecht ziende mensen door de schemering het pad niet zo goed zagen. Terwijl we zo behoedzaam lopend van de berg af het vlakke land bereikten, lag daar aan de weg een mens bedekt met kwaadaardige melaatse plekken. Juist in de buurt van de bron loopt een melaatse naar Mij toe en wilde de Heer aanbidden. Jezus zei: bidt in stilte en dat zal voldoende zijn. Doe vandaag niet teveel en de volgende morgen al gauw te weinig. Bron: GJE‑46 –

 

Wel is het zo dat de mens God, zijn Schepper, ononderbroken moet aanbidden, omdat God Zelf heilig en daarom waardig is om door ieder aanbeden te worden. Maar God is een geest en kan daarom slechts in geest en in waarheid aanbeden worden. Maar wat betekent: God in geest en waarheid aanbidden? -Wel, dat betekent zo veel als: altijd in de ene ware God geloven, Hem met alle kracht boven alles liefhebben en Zijn lichte geboden houden! Wie dat doet, bidt in de eerste plaats zonder ophouden en in de tweede plaats bidt hij zo in geest en waarheid tot God. Want zonder daden is ieder lippengebed een pure leugen, waarmee God als de eeuwige waarheid niet vereerd wordt, maar alleen oneer wordt aangedaan! GJE3-36 [3-5]

[Opmerking: Men zag hem (JEZUS) zeer vaak langdurig bidden; niemand heeft hem ooit zien lachen, maar men heeft hem daarentegen wel vaak zien wenen op geheime stille plaatsen, die hij vaak bezocht]. [GJE1-106]

www.zelfbeschouwing.info