Berouw

En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gemoed, opdat je mag beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. [Romeinen 12:2]

Het was voorbij die tijd, toen ik mijn zonde rustte,

Nu ben ik verlost, bevrijdt door het dure bloed van Jezus.

En nu weet ik, dat Jezus mij berustte,

Geborgen beschermt Hij mij als Christus.

 

Mijn leven lang laat ik mij door Hem leiden,

In genade mag ik het Rijk van God betreden.

Elke dag zal de Heer mij begeleiden,

Hij leert mij Zijn Woord en beschermt mijn treden.

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NoUTUdtQoKPlku0OSb9ALMrdolWQs05-sPailAWEMi7VaZ_tXx_m3yhroGFGbGWYMXs-uw5inTsERuenuZEQfqY-GN01raV_59Lt2K1m1G27=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/frage1.gif

Vraag: Wil je God gehoorzaam zijn en jezelf veranderen, wil je oprecht onderzoek doen, wat de wil van God is, om je leven ernaar te richten?

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

Voorstel: God zou willen, dat je niet met de brede massa der mensheid ‘mee zwemt’, en je gelijk te stellen met hun deels goddeloze weg. Hij wil en schept verandering. Als nieuw toekomstig volk – volgens 2 Korinthe 5:17 – kun je de levende God dienen. Een afkeer van het zondige leven en eertijds duistere gedrag, heb je nu wellicht achter je gelaten.

 

Handel dus volgens de wil van God, om de Bijbel te lezen en uit te zoeken, wat de Heer van je verlangt: je gedrag moet volgens het Woord [de Bijbel] zijn, om je te oefenen in de liefde; wees dus berouwvol in alle opzichten, maar bovenal voor je Heer. (Micha 6,8)

[deze tekst is bewerkt [eigen invulling!] en ontleend aan: http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network]

www.zelfbeschouwing.info