Arcanum van de wonderlijke geneeskunde

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Ontleent uit het boek de Geestelijke Zon, Band 2, Hoofdstuk 18 door Jakob Lorber ontvangen. Geestelijke wilskracht verenigt met de HEER, doet wonderen. Dit is een klein recept, waarvan alle ochtenden en avonden een flinke eetlepel moet worden ingenomen. Je zult je dan er van overtuigen, dat dit een waarachtig wonderarcanum is.

 

  1. Direct na het wakker worden verenig ik mij in de Geest met de HEER door liefde in Zijn wil. Dit doe je ook in de avond.
  2. Wanneer ik iets zou willen, vraag ik HEM, bijv. geliefde Vader, wil JE mij alstublieft zeggen, wat mij noch van je scheid of hoe ik dichter bij JE kan komen.
  3. Dan let ik op het antwoord een woord of de eerste gedachten.
  4. Dit woord of de weinige gedachten houd ik direct vast en verruil deze niet meer met alle wereldse rijkdommen.
  5. Dan vraag ik de HEER, dat HIJ ZICH met ZIJN oneindige sterkte met mijn zwakke eigen wil moge verenigen en ik neem de HEER weer vast aan met mijn liefde. Ik vraag HEM bijvoorbeeld: Ik wil JE ingegeven woord volgen. Help mij alsjeblieft inzien bij dat, wat me van JE deed scheiden, zoals JIJ het hebt benoemd, ook dat kan bereiken. Ik alleen ben te zwak en kan het alleen door JOU. Zo geschiede JOUW wil.
  6. Als dat met alle wankelloze vastigheid is geschied, neem ik daarbij nog het gefixeerde vaste geloof.
  7. Als deze punten volkomen en samen worden doorgevoerd, is het wondergeneesmiddel ook al klaar.

 

Doe dit elke dag en je beleeft zo de verenigde kracht van de HEER in je geest: een gedachte, een vaste bestemming en je bereikt het doel, de toenadering en de plaats waar je heen wilt om verder te komen. Wie de geest als verenigt vaste wilskracht in de HEER heeft, zal daardoor eindeloze rijkdommen vinden in zijn geest en dan in het bezit van de kracht en rijkdom zijn, en dat is een bezit in de volheid. Daar komt het hoofdzakelijk op aan om juist uit de Geest van God machtig, onfeilbaar, beslist en waarachtig op wonderbaarlijke wijze te werken.

 

Dit geheim geldt voor alle natuurmatige alsook voor geestelijke werelden. Het is hetzelfde wat de HEER aan al ZIJN apostelen en jongeren heeft geleerd als HIJ zegt: zonder MIJ kunnen jullie niets doen; maar met MIJ, laat zich alles vanzelf begrijpen. Wat jullie altijd de VADER in MIJN naam vragen, dat zal HIJ jullie geven. Een aanvullende mogelijkheid is om aansluitend een zelfbeschouwing of zelfspiegeling te oefenen en bijvoorbeeld de ingegeven woorden of gedachten op te schrijven. De bedoeling is om zulke stappen te gebruiken als transformatiemogelijk. Hieraan kun je af en toe verder werken en zich daarbij ook steeds weer tot de HEER wenden, zoals boven beschreven.

www.zelfbeschouwing.info