Aarzeling remt zielengroei

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De engel Archiël zegt tegen Philopold: ‘Want als je leeft zoals Hij (Jezus) zegt, dat je leven moet, dan is dat al die goddelijke levensorde, zonder welke men het kindschap van God niet bereiken kan. In de gehele schepping is echter - en wel op alle hemellichamen, die hoe dan ook door denkende wezens in menselijke gedaante bewoond worden - de totale menswording van de Heer in het vlees door ons bekend gemaakt.

 

Maar slechts op een zeer gering aantal werelden is het aan heel weinig geesten toegestaan om in het vlees van deze Aarde te komen. Hij weet het beste of een geest geschikt is voor het vlees van deze Aarde of niet. Al hetgeen geschikt was werd ook hierheen gebracht; maar het aantal van degenen die hierheen gebracht zijn is maar klein en komt niet noemenswaard boven de tienduizend uit. Door te aarzelen is nog nooit een mens verder gekomen. Velen aarzelen en bereiken daarom ook niet vaak wat ze bereiken willen, omdat ze ondanks alle aanmoedigingen niet van hun plek te brengen zijn.

 

Als iemand bij al zijn doen en laten zijn schreden niet in een rechte lijn op Mij richt, is al zijn doen, gaan en staan nutteloos voor zijn leven. En ook al kreeg hij de gehele wereld, maar had Mij niet, dan had hij niets aan de gehele wereld; want die is dood.

 

Maar als Ik nu in deze tijd van de onthulling van het evangelie iemand roep en tegen hem zeg: komt en hij komt niet, dan is zijn geest gedoemd te sterven. Wie geroepen wordt nadat hij naar Mij heeft gevraagd, die moet komen en niet aarzelen. Ik wend Mijn oog en oor af van degenen, die aarzelen als ik kom heb geroepen’. bron: GJE1-215

www.zelfbeschouwing.info