Aards geluk bedrieglijke schijn

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: ‘De mens moet niet al te veel in zijn aardse geluk opgaan! Houd de wereld en zijn aardse geluk liever voor een toneel van bedrieglijke schijn! Dan pas zul je van dit leven op Aarde echt in wijsheid kunnen genieten!’

 

Deze woorden sprak het Kindje Jezus tijdens Zijn verblijf in Egypte. ‘Want op deze Aarde is alles precies het tegendeel van wat het schijnt te zijn. Alleen de liefde die recht uit het hart komt, is echt en terecht! Waar je leven zonder liefde waarneemt, daar is geen leven, maar de dood! Het ware leven kan door niemand worden teniet gedaan. Verdiep je daarom niet al te zeer in de dingen van deze wereld en verheug je niet over ontdekkingen van aardse geheimen; want wie te diep graaft in wat van deze wereld is, die bewerkt daardoor zijn eigen ondergang.

 

Vertrouw ook nooit te zeer op je eigen standpunt, want dat is wankel en het kan je ondergang worden, wanneer je het als een mijn blijft uitdiepen! Bedenk, dat alles op deze wereld dodelijk kan zijn, omdat al het aardse nu eenmaal de dood in zich draagt. Alleen de liefde niet, als je die zuiver weet te houden!

 

Vermeng je haar met wereldse dingen, dan wordt deze liefde moeilijk vol te houden. Zo’n liefde kan dan doden, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk! Houd je liefde dus zuiver en onbaatzuchtig, bemin de Ene God als je Vader en je Schepper boven alles, bemin de mensen als je broeders en als jezelf, dan zul je in die liefde het eeuwige leven bezitten! [bron: Jeugd van Jezus-111]

www.zelfbeschouwing.info