Aarde centraal punt in Universum

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Voor de oprechte vrienden van God is het eigenlijke, ware hemelrijk van God overal, voor de vijanden van God is het echter nergens. Voor hen daarentegen de hel overal, waarheen je ook je ogen en andere zintuigen wenden kunt en wilt. Beneden en daarboven is daar hetzelfde. Kijk niet omhoog naar de sterren, want zij zijn Aarden zoals deze Aarde, waar je op staat - en kijk ook niet naar beneden naar de Aarde, want zij is geoordeeld, net als jouw lichaam, dat eens moet sterven en vergaan! Onderzoek daarentegen je hart en zoek er vlijtig in; dáár zul je vinden wat je zoekt. Want in ieder mensenhart is het levende zaad gezaaid, waaruit het eeuwige ochtendrood van het eeuwige leven zal opbloeien. [bron: GJE2-8]

 

Ik [de Heer] heb echter juist deze Aarde uitgekozen, omdat haar kinderen de laatsten en de laagsten zijn van de gehele oneindigheid, daarom heb Ik het nederigste kleed aangetrokken, om het alle schepsels in Mijn eindeloze schepping mogelijk te maken om Mij te benaderen; vanaf de allerlaagste planeetbewoner tot en met de allerhoogste bewoners van de oorspron­kelijke zonnen van het centrum moet iedereen op een en dezelfde wijze naar Mij toe kunnen komen. Je moet je er daarom niet over verwonderen, dat je Mij aantreft op deze planeet, die de onvolmaaktste en laatste planeet van de gehele schepping is! [GJE1-216 (4,5)]

 

Volgens Jakob Lorber staat onze Aarde centraal in het Universum; de Aarde staat echter niet in het midden daarvan, integendeel, zij is het verst verwijderd van alle zonnesystemen. De Aarde is ook het kleinst van alle planeten. Juist om haar geringe omvang en ook omdat zij het minst mooi is, op die kleine en onbeduidende planeet, daarheen heeft de Heer Zijn Missie willen volbrengen, door te komen naar het Midden van die kleine Aarde, als Middelaar en Losser. Eenmaal per dag draait de Aarde om haar as, zodat de mensheid dagelijks vierduizend mijl verplaatst wordt.

 

De mens blijft op deze ‘jammerlijke wereld’ slechts zo lang in zijn lichaam, als het voor ieder strikt noodzakelijk is. Verlaat hij deze Aarde, dan zal hij aan gene zijde zodanig onderwezen en begeleid worden, dat hij tot een hogere en tot de meest ware voleinding van zijn leven kan komen. [bron: Aarde en Maan & Het Grote Johannes Evangelie via Jakob Lorber – 1840 – gedicteerd ontvangen van de Heer]

www.zelfbeschouwing.info