Aanbidden van GOD

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Om tot God te bidden heb je noch een berg, noch een tempel of een moskee nodig, maar alleen een hart, dat zoveel mogelijk rein, liefdevol en deemoedig is! Als het hart is wat het zijn moet, namelijk een vat der liefde tot God, een vat vol zachtmoedigheid en deemoed, dan is de volle waarheid in dat hart; en waar waarheid is, daar is licht en vrijheid, want het licht der waarheid maakt ieder hart vrij. En als het hart vrij is, dan is ook de hele mens vrij.

 

Wie op deze wijze, met zo'n hart, God liefheeft, is een echte aanbidder van God de Vader, en de Vader zal zijn gebed steeds verhoren en God zal er niet op letten of de plaats, die Hem totaal niet interesseert, want de Aarde is overal op dezelfde wijze van God. Hij let alleen maar op het hart van ieder mens! Want zie, God is een geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem in geest en in de waarheid aanbidden. Bron: GJE1-27:10,11,13,14

 

Wel is het zo dat de mens God, zijn Schepper, ononderbroken moet aanbidden, omdat God Zelf heilig en daarom waardig is om door ieder aanbeden te worden. Maar God is een geest en kan daarom slechts in geest en in waarheid aanbeden worden. Maar wat betekent: God in geest en waarheid aanbidden? - Wel, dat betekent zo veel als: altijd in de ene ware God geloven, Hem met alle kracht boven alles liefhebben en Zijn lichte geboden houden!

 

Wie dat doet, bidt in de eerste plaats zonder ophouden en in de tweede plaats bidt hij zo in geest en waarheid tot God.

 

Want zonder daden is ieder lippengebed een pure leugen, waarmee God als de eeuwige waarheid niet vereert wordt, maar alleen oneer wordt aangedaan! GJE3-36 (3,4,5)

www.zelfbeschouwing.info